Styrelsen 2022

Styrelsen 2022

Ordförande:

Jonas Fransson  070 39 39 273

Vice ordförande:

Stephen Westerholm 073 53 26 933

Kassör:

Marie Ostrand

Sekreterare:

Lars Jansson

Övriga ledamöter:

Ellinor Heim

Jonas Åkesson

Caroline Gunnarsson

Torbjörn Gustafsson

Mikael Kamph